Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Temel
Temel

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

İngiliz alfabesindeki harfleri ve bu harflerin okunuşlarını bu modülden öğrenebilirsiniz.

Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Temel
Temel

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

Bu modülde temel 1000 kelime yer almaktadır. Kelime çalışmalarına bu modülden başlayınız.

Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Temel
Temel

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

İngilizcede kelime öğrenmenin en etkili yollarından birisi olan ön ek ve son ek konu anlatımı bu modüldedir.

Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Temel
Temel

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

Önekler ve Sonekler konusunun detaylarına bu modülden çalışabilirsiniz.

Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Temel
Temel

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

Ön Ek - Son ekler konusdaki testlere bu kaynaktan ulaşabilir ve çözebilirsiniz.

Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Temel
Temel

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

There is - There are Konu anlatımlarına bu modülden çalışabilirsiniz.

Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Temel
Temel

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

Prepositions yani Edatlar ayrıntılı konu anlatımı bu modülde yer almaktadır.

Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Temel
Temel

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

Prepositions yani Edatlar ile ilgili detaylı listeye bu modül içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Temel
Temel

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

İngilizce'de Zamanlar özet konu anlatımına ve özel tablosuna bu modülden ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Orta
Orta

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

Zamir, edat ve tanımlıklar ile ilgili konu anlatımlarını bu modülden çalışabilirsiniz

Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Orta
Orta

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

İngilizce'de Zamanlar ayrıntılı konu anlatımı bu modül içerisinde yer almaktadır.

Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Orta
Orta

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

Possession, Modal, There is / There are Detaylı Konu Anlatımı bu modüldedir.

Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Orta
Orta

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

İngilizcede İsim, Sıfat, Zarf ve cümlecikler konularına bu modülden çalışabilirsiniz.

Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Orta
Orta

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

İngilizcede şart cümlecikleri ve edilgen çatı konuları bu modül içinde yer almaktadır.

Ücretsiz PDF Kaynak
Hemen İndirin
Orta
Orta

Ücretsiz PDF Kaynak

Hemen İndirin

İngilizcede Fiilimsiler, Bağlaç Yapıları ve Cümle Kurulumu bu modül içerisinde yer almaktadır.