İngilizceye Sıfırdan Çalışma Kaynakları

Ücretsiz

Temel Modüller

Çalışmalara ilk olarak bu modül içerisindeki kelimeleri okuyarak başlayınız.
Ücretsiz

Temel Modüller

Önekler ve Sonekler konusunun detaylarına bu modül üzerinden çalışabilirsiniz.
Ücretsiz

Temel Modüller

İngilizce Alfabesindeki harfleri ve bu harflerin okunuşlarını buradan öğreniniz.
Ücretsiz

Temel Modüller

Ön Ek - Son eklerle ilgili yapmış olduğunuz çalışmayı bu kaynak ile pekiştirin.
Ücretsiz

Temel Modüller

İngilizcede kelime öğrenmenin en etkili yollarından birisi ön ek ve son eklerin öğrenilmesidir.
Ücretsiz

Temel Modüller

There is - There are Konu anlatımlarına bu modülden çalışabilirsiniz.

Ücretsiz

Temel Modüller

Prepositions yani Edatlar ile ilgili konu anlatımı bu modül içerisinden çalışabilirsiniz.
Ücretsiz

Temel Modüller

Zamir, edat ve tanımlıklar ile ilgili konu anlatımlarını bu modülden çalışınız.
Ücretsiz

Temel Modüller

Prepositions yani Edatlar ile ilgili detaylı listeye bu modül içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ücretsiz

Temel Modüller

Tenses yani İngilizcede Zamanlar konusunun ayrıntılı konu anlatımını bu modül içerisinde bulabilirsiniz.
Ücretsiz

Temel Modüller

Tenses yani İngilizcede Zamanlar konusunun özet konu anlatımı ve tablosu bu modül içerisindedir.
Ücretsiz

Temel Modüller

Possession, Modal, There is / There are Detaylı Konu Anlatımına bu modülden ulaşabilirsiniz.